Detaljplaner som fått laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Under den tiden kan den överklagas, om inte detta sker så vinner detaljplanen laga kraft.

Gällande detaljplaner som fått laga kraft kan du hitta på kartan.

(De detaljplaner som fått laga kraft under år 2021 och framåt hittar du även i vänster spalt.)