Inre hamnen

Inre hamnen är det samlande namnet på Oskarshamns största stadsutvecklingsprojekt. Här pågår en omställning från industrikaraktär till en del av staden och stadslivet. Inre hamnen ska bli en självklar mötesplats för människor med hundratals nya bostäder, nya verksamheter, nya arbetsplatser och framför allt - flera nya spännande stadsrum precis vid vattenkanten! Stadens möte med havet ska bli allt mer levande, vackrare och tydligt.

Planer och program

Planeringen startade under 2013 med utredningar, medborgardialoger och aktitektuppdrag. Hösten 2015 godkände ett enhälligt kommunfullmäktige planprogrammet för Inre hamnen. Detta program visar visionen för området och styr nu den fortsatta planeringen och utvecklingen av Inre hamnen. Den första detaljplanen var klar 2017 och täcker norra delarna av Inre hamnen (före detta Bohmans Fanérfabrik med omgivning). För tillfället pågår inget detaljplanearbete i Inre hamnen.

Utveckling av Inre hamnen

Under 2017 sattes spaden i jorden på riktigt. Då anlades Hamnparken som ska bli en central grön lunga i den framväxande stadsdelen. Den fina lekplatsen och de vackra skulpturerna har redan blivit omtyckta och parken har många besökare.

Det är i Norra inre hamnen som omvandlingen kommer att starta. De första bostäderna är under produktion liksom gatustrukturen. Under 2020 fortsätter utvecklingen bland annat genom att kommunen anlägger Hamntorget som ska bli en värdefull mötesplats i Oskarshamn med, kajpromenad, trädäck och aktivitetsytor i ett fantastiskt läge vid vattnet och med utsikt över staden. Under samma år ska Norra Strandgatan byggas om och flyttas några meter söderut (närmre järnvägsspåret).

I andra änden av Inre hamnen finns Skeppsbrokajen. Här kommer kommunen under 2020 att arbeta med förstärkningsåtgärder följt av iordningsställandet av ett grönskande kajpromenadstråk. Här planeras och en trivsam mötesplats med bland annat sittplatser och solstolar.

Läs mer om projekten Hamntorget och Skeppsbrokajen här intill.

Utvecklingen och omvandlingen av Inre hamnen kommer att ske under många år framöver. Det är en långsiktig utvecklingsresurs för Oskarshamn.

Bostäder

Detaljplanen för Norra Inre hamnen möjliggör för många hundra bostäder. Stora delar av kvartersmarken inom detaljplaneområdet ägs och utvecklas av BJC Group.

Just nu pågår inget detaljplanearbete för Brädholmen eller någon annan plats i Inre hamnen. Någon ytterligare bostadsmark finns således inte i Inre hamnen för tillfället.

Handlingar

Önskar du ta del av handlingarna i sin helhet, kontakta samhällsbyggnadskontorets kansli på sbk@oskarshamn.se eller servicecenter på telefon 0491-880 00.

Kontakta oss
Erik Hjertqvist
Stadsarkitekt
Tfn: 0491-880 00