Planlagd mark för bostäder med havsutsikt i Figeholm

Exploatör sökes till planlagd mark i Figeholm

Nu söker vi exploatörer till vår skärgårdsidyll Figeholm knappt två mil norr om Oskarshamns stad. Här äger kommunen mark som är planlagd för bostäder i ett riktigt superläge. Badplats, motionsspår och det mysiga samhället finns inom kort gångavstånd. Och det är bara några kilometer till OKG som är en av länets största arbetsplatser.

Området omfattar ca 6 hektar exploaterbar mark, med en total högsta tillåtna byggnadsarea på 8 000 kvadratmeter och en begränsning till max två våningar. Detaljplanens tydliga ambition – som kan göra det här området både speciellt, originellt och extra naturanpassat – är att det endast får uppföras ”skogshus” eller ”kreativhus”. En möjlighet att skapa en helt egen områdeskaraktär som skiljer sig från den vanliga villamattan!

Läs mer om vad detta innebär i gällande detaljplan som du hittar här:

Den del av detaljplanens område som är aktuellt för exploatering är markerat med blå linje i bilden nedan.

Grundkarta för mark i Figeholm som visar aktuell del för exploatering av detaljplanen markerat med blått.

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta kommunens mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius via goran.landenius@oskarshamn.se eller 0491-880 00.