Frågor och svar om Havslätt 1

Här publicerar vi inkomna frågor med svar om markanvisningstävlingen på Havslätt 1.

Hur ser driftskostnaden ut för bland annat VA, el och sophämtning?

Driftskostnaderna nedan är kostnaden för helår de två senaste åren. Att elen varit dyrare 2021 beror på högre elkostnader, men också att restaurangen var i drift även under vintermånaderna. Kostnaderna innefattar både restaurang och camping.

  2020 2021
El 121 000 217 000
VA 52 000 47 000
Sophämtning 32 000 45 000

Finns det möjlighet att endast ta över campingen, det vill säga att inte köpa fastigheten där restaurangen ligger idag?

Tävlingen som pågår bygger på att den som köper Havslätt 1 även kan få arrendera campingen och köpa byggnaderna, alltså en helhetslösning. Du kan välja att endast lämna in ett bidrag gällande campingen, men eftersom vi i första hand söker en helhetslösning så kan det försvåra dina möjligheter i utvärderingen.