Kartprodukter

Kartutdrag till enklare bygglov och bygganmälan

Vid enklare bygglovsärenden och vid bygganmälan används ett utdrag ur kommunens kartdatabas i skala 1:500 på A4 för att rita situationsplanen. Det innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar, övriga kartdetaljer samt detaljplanegränser. Det kan köpas i digitalt format eller på papper.

Exempel när kartutdrag behövs är till garage som inte är nära fastighetsgräns. Kontrollera med bygglovsavdelningen vilken sorts karta som behövs.

Kostnad: 575 kronor. Om det behövs större område än det får plats på ett A4 tas kostnad ut för varje A4. 

Leveranstid: Inom 5 arbetsdagar.

Bygglovskarta

Vid enklare bygglovsärenden och vid bygganmälan används ett utdrag ur kommunens kartdatabas i skala 1:500 på A4 för att rita situationsplanen. Det innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar, övriga kartdetaljer samt detaljplanegränser. Det kan köpas i digitalt format eller på papper. Före leverans sker en fältkontroll där till exempel inmätta byggnaderna mäts in.

Exempel när kartutdrag behövs är till tillbyggnad, garagebygge eller inglasad altan nära fastighetsgräns. Kontrollera med bygglovsavdelningen vilken sorts karta som behövs. Vill du komplettera inmätningen av exempelvis planerad placering av byggnad, träd eller andra detaljer som du vill ta hänsyn till vid byggnationen kan vi också utföra detta mot timtaxa.

Kostnad: 2 128 kronor. Om det behövs större område än det får plats på ett A4 tas kostnad ut för varje A4. 

Leveranstid: Inom 10 arbetsdagar.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta ska användas vid bygglovsansökan för nybyggnation inom planlagt område och vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Den är vanligtvis i skala 1:500 eller 1:1 000 och levereras på papper. Kan även levereras digitalt. Före leverans sker en fältkontroll av fastigheten där till exempel alla byggnader mäts in. Öven inmätning av höjder utförs och fastighetsgränser utreds om det är möjligt. Vill du komplettera inmätningen av exempelvis planerad placering av byggnad, träd eller andra detaljer som du vill ta hänsyn till vid byggnationen kan vi också utföra detta mot timtaxa.

Exempel när nybyggnadskarta behövs är när du ska bygga en ny villa.

Nybyggnadskartan innehåller:

  • Fastighetsgränser, vägar, övriga kartdetaljer
  • Byggnader i plan och höjd på berörd och angränsande fastighet
  • Detaljplangränser
  • Vatten och avloppsledningar samt anslutningspunkt i plan och höjd
  • Höjdsatt arbetsfix

Kostnad: För normal villatomt 8 050 kronor, annars enligt taxa.

Leveranstid: Inom 20 arbetsdagar.

Enkel nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta ska användas vid bygglovsansökan för nybyggnation utan anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Den är vanligtvis i skala 1:500 eller 1:1 000 och levereras på papper. Kan även levereras digitalt.

Före leverans sker en fältkontroll av fastigheten där till exempel alla byggnader mäts in. Öven inmätning av höjder utförs och fastighetsgränser utreds om det är möjligt. Vill du komplettera inmätningen av exempelvis planerad placering av byggnad, träd eller andra detaljer som du vill ta hänsyn till vid byggnationen kan vi också utföra detta mot timtaxa.

Exempel när enkel nybyggnadskarta behövs är när du ska bygga en ny villa.

Nybyggnadskartan innehåller:

  • Fastighetsgränser, vägar, övriga kartdetaljer
  • Byggnader i plan och höjd på berörd och angränsande fastighet
  • Detaljplangränser om det finns över fastigheten 
  • Höjdsatt arbetsfix

Kostnad: För normal villatomt 6 038 kronor, annars enligt taxa.

Leveranstid: Inom 20 arbetsdagar. 

Baskarta

Baskartan finns i skala 1:500 eller 1:1 000. Kartan är ett utdrag ur kommunens kartdatabas. Den innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar och övriga kartdetaljer. Den kan köpas i digitalt format eller på papper.

Kostnad varierar beroende på storlek på baskartan: Minsta kostnad är 575 kronor, vilket motsvarar en normal villatomt. Moms tillkommer. De första 1 hektar kostar 1 150 kronor per hektar därefter sjunker hektarpriset enligt taxan. 

Leveranstid: Inom 5 arbetsdagar.

Kontakt
Kartavdelningen
Telefon: 0491-880 00