Kartprodukter

Kartutdrag till enklare bygglov och bygganmälan

Vid enklare bygglovsärenden och vid bygganmälan används ett utdrag ur kommunens kartdatabas i skala 1:500 för att rita situationsplanen. Det innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar, övriga kartdetaljer samt detaljplanegränser. Det kan köpas i digitalt format eller på papper.
Exempel när kartutdrag behövs är till garage som inte är nära fastighetsgräns. Kontrollera med bygglovsavdelningen vilken sorts karta som behövs.

Kostnad varierar beroende på storlek på kartutdraget: Minsta kostnad är 483 kr, vilket motsvarar en normal villatomt. De första 3 ha kostar 1449 kr per hektar därefter sjunker hektarpriset enligt taxan. 

Leveranstid: Inom 5 arbetsdagar

Bygglovskarta

Vid enklare bygglovsärenden och vid bygganmälan används ett utdrag ur kommunens kartdatabas i skala 1:500 för att rita situationsplanen. Det innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar, övriga kartdetaljer samt detaljplanegränser. Det kan köpas i digitalt format eller på papper. Före leverans sker en fältkontroll där inte inmätta byggnaderna mäts in och osäkra uppgifter kontrolleras.
Exemel när kartutdrag behövs är till tillbyggnad, garagebygge eller inglasad altan nära fastighetsgräns. Kontrollera med bygglovsavdelningen vilken sorts karta som behövs. Vill du ha komplettera inmätningen av exempelvis planerad placering av byggnad, träd eller andra detaljer som du vill ta hänsyn till vid byggnationen kan vi också utföra detta mot timtaxa.

Kostnad: 1 835 kronor

Leveranstid: Inom 10 arbetsdagar

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta ska användas vid bygglovsansökan för nybyggnation inom planlagt område och vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Den är vanligtvis i skala 1:500 eller 1:1 000 och levereras på papper. Kan även levereras digitalt.
Före leverans sker en fältkontroll av fastigheten, inmätning av höjder och fastighetsgränser utreds om det är möjligt. Vill du ha komplettera inmätningen av exempelvis planerad placering av byggnad, träd eller andra detaljer som du vill ta hänsyn till vid byggnationen kan vi också utföra detta mot timtaxa.

Exempel när nybyggnadskarta behövs är när du ska bygga en ny villa.

Nybyggnadskartan innehåller:
• Fastighetsgränser, vägar, övriga kartdetaljer
• Byggnader i plan och höjd på berörd och angränsande fastighet
• Detaljplangränser
• Vatten och avloppsledningar samt anslutningspunkt i plan och höjd
• Höjdsatt arbetsfix

Kostnad: För normal villatomt 7 200 kr, annars enligt taxa.

Leveranstid: Inom 20 arbetsdagar 

Enkel nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta ska användas vid bygglovsansökan för nybyggnation utan anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Den är vanligtvis i skala 1:500 eller 1:1 000 och levereras på papper. Kan även levereras digitalt.
Före leverans sker en fältkontroll av fastigheten, inmätning av höjder och fastighetsgränser utreds om det är möjligt. Vill du ha komplettera inmätningen av exempelvis planerad placering av byggnad, träd eller andra detaljer som du vill ta hänsyn till vid byggnationen kan vi också utföra detta mot timtaxa.

Exempel när nybyggnadskarta behövs är när du ska bygga en ny villa.

Nybyggnadskartan innehåller:
• Fastighetsgränser, vägar, övriga kartdetaljer
• Byggnader i plan och höjd på berörd och angränsande fastighet
• Detaljplangränser
• Höjdsatt arbetsfix

Kostnad: För normal villatomt 5 313 kr, annars enligt taxa.

Leveranstid: Inom 20 arbetsdagar 

Baskarta

Baskartan finns i skala 1:500 eller 1:1 000. Kartan är ett utdrag ur kommunens kartdatabas. Den innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar och övriga kartdetaljer. Den kan köpas i digitalt format eller på papper.

Kostnad varierar beroende på storlek på baskartan: Minsta kostnad är 483 kr, vilket motsvarar en normal villatomt. Moms tillkommer. De första 3 ha kostar 1449 kr per hektar därefter sjunker hektarpriset enligt taxan. 

Leveranstid: Inom 5 arbetsdagar

Kontakta oss
Kartavdelningen
Tfn: 0491–880 00