Kartor

Kartorna på Oskarshamns kommuns hemsida är interaktiva. Du kan själv välja vilken information du vill se genom att tända och släcka olika kartlager. 

Samhällsservice

I Samhälsservice hittar du information om t.ex. kommunala anläggningar, avfallshantering, snöröjning, parkering, pågående arbeten m.m.

Detaljplaner och fastighetsinformation

Här hittar du information om detaljplaner och fastigheter. Du har möjlighet att via kartan ladda hem plankartor och handlingar som PDF-filer.
OBS! Fastighetsgränserna i kartan är inte juridisk gällande. Gränserna har varierande lägesnoggrannhet och kan i vissa fall vara tiotals meter fel. På kartavdelningen går det att beställa tjänsten gränsvisningar.

Livsmedelskontroller

Här presenteras resultatet av kommunens livsmedelskontroller. Du kan också använda kartan om du bara vill se var det finns restauranger och caféer i kommunen.

Förskola och utbildning

I kartan Förskola och utbildning hittar du information om förskolor, skolor, fritidshem och fritidsgårdar.

Stöd, omsorg och vård

Här hittar du information om sjukvård och social omsorg.

Kultur och Fritid

Här hittar du information om kommunala Kultur- och fritidsanläggningar. Mer information om Kultur, Fritid och Turism finns hos Attraktiva oskarshamn på www.oskarshamn.com

Badplatser Havsbad

Badplatserna finns med i kartan "Kultur och Fritid" men här hittar du en specifik presentation av just havsbaden med mer information.

Badplatser Insjöbad

Badplatserna finns med i kartan "Kultur och Fritid" men här hittar du en specifik presentation av just insjöbaden med mer information.