Samhällsplanering, kart- och mättjänster

Under menyerna presenteras information om pågående planuppdrag och andra planeringsrelaterade frågor. Här hittar du även information om kommunens karttjänster, mättjänster och information om markköp, fastighetsbildning och annat som berör exploatering.