Ren Ostkust

ren ostkust

Ren Ostkust - för dig som vill bli  kusträddare!

Ren Ostkust är en digital, interaktiv karta för att planera och kommunicera städinsatser längs Östersjökusten. Ren Ostkust-kartan främjar och underlättar städinsatser för alla frivilliga, entreprenörer och kommuner. Projektet finansieras av naturvårdsverket och omfattar Kalmar läns kustkommuner samt Valdemarsvik och Söderköping. Ren Ostkust har utvecklats ur ett strandstädarprojekt som startade 2012 på Västkusten.

Syftet är att samverka för det gemensamma målet att minska mängderna marint skräp. Det finns många olika källor till det marina skräpet oftast har det sitt ursprung från land. Dina städinsatser är alltså inte bundna enbart till stränder eller i skärgården. Skräp har stor påverkan på miljön liksom på ekonomi, säkerhet och hälsa i samhället.

Så fungerar Ren Ostkust-kartan

När du upptäckt ett kustområde med städbehov laddar du ner appen ”Ren Ostkust” via Google Play eller App Store. På kartan kan du placera ut olika markeringar beroende på åtgärd.

Det finns tre kategorier som var och en ska representera platsens städbehov. Genom att skriva några rader i ärendebeskrivningen och bifoga eventuell bild gör du det lättare för andra skräpplockare att få en uppfattning om platsen.

Städat & klart används  när du städat ett område och slängt skräpet. Om du plockar större mängder skräp hänvisar vi dig till att slänga skräpet på avfallscentralen. Mindre mängder slängs i vanliga soptunnor. I kartan ser du vart det finns soptunnor och avfallsstationer. Städat & klart  symboliseras med grön markering i kartan när du skickat in din rapport.

Städbehov använder du om du vill markera ut en plats där du anser att det finns ett städbehov. Eller om det är stora objekt som måste hanteras av kommunen direkt, bifoga bild. Städbehov symboliseras med röd markering i kartan när du skickat in rapporten.

Planerad städning används när du planerar att städa ett område och vill bjuda in fler frivilliga. Ange tid och plats i ärendebeskrivningen. Planerad städning symboliseras, när du skickat in rapporten, med blå markering i kartan.

Klicka här för att komma till Ren Ostkust-kartan.

Corona-anpassad städning

Under rådande omständigheter är utomhusaktiviteter att föredra. Strandstädning en utmärkt möjlighet för att familjevis göra en insats för havet tillsammans. Samlas inte i större grupper och håll avstånd.

Material för strandstädning

Utrustning för strandstädning kommer att finnas tillgänglig i Servicecenter i Stadshuset. Förutom sopsäckar och påsar kommer det finnas plockpinnar att låna samt gratis engångshandskar.

Dessutom kommer gratis sopsäckar och påsar för strandstädning att finnas på följande platser i kommunen:

  • Kulturhuset, Hantverksgatan 18–20, Oskarshamn
  • Butiken i Klintemåla, Misterhult

Stort tack för din insats!