Energi och klimat

Välkommen till Oskarshamns kommuns sidor med information om energi och klimat. Här hittar du information om kommunens arbete med energieffektivisering och för att minska klimatpåverkan.

I Oskarshamns kommun är energin central – här finns mycket kunnande om energifrågor, och flera starka energiföretag. I kommunen jobbar vi aktivt med energifrågor, och sedan 1990-talet har koldioxidutsläppen minskat markant. I miljöredovisningen för 2018 kan du läsa mer om alla våra insatser under förra året.

Vi ska minska utsläppen med 50 procent till 2020

I kommunen sker ett brett arbete för att effektivisera energianvändningen inom kommunens verksamheter. Fokus ligger på att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen från fastigheter och transporter.

Kommunen är med i EU-initiativet Borgmästaravtalet. Det innebär att vi, tillsammans med många andra kommuner och städer i Europa, har åtagit oss att uppfylla och överträffa EU: s mål om att minska fossila koldioxidutsläpp med 20 procent. Till år 2020 ska utsläppen i Oskarshamns kommun minska med 50 procent.

Fossilbränslefri region - No Oil 2030

Tillsammans med de andra kommunerna i Kalmar län arbetar vi för att bli en fossilbränslefri region år 2030. Läs mer om No Oil på Region Kalmar läns webbplats.

Oskarshamn deltar också i Klimatkommissionen i Kalmar län, ett samarbete som syftar till att:

  • öka takten i genomförandet av länets energi- och klimatmål
  • bidra till att anpassa samhället till ett förändrat klimat
  • finna nya metoder och lösningar för att nå uppsatta mål

Läs mer om klimatsamverkan och Klimatkommissionen i Kalmar län på Region Kalmar läns webbplats.

Biogasmack

I Oskarshamn finns Oskarshamns Energis biogasmack på adressen Inkörningsvägen 2, se även företagets webbplats om biogas som fordonsgas.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn