Hållbarhet, klimat, natur

I Oskarshamns kommun arbetar vi strategiskt och praktiskt för en hållbar utveckling, för miljön och för människor. Här kan du läsa mer om hur vi bland annat arbetar med energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. Om vårt arbete med naturvård som är en viktig del av kommunens samlade miljö- och klimatarbete. Målet är att bevara en rik och varierad natur i alla delar av Oskarshamns kommun. Du kan även läsa om vårt Miljöhus Återbruk som exempelvis samlar in och tar till vara saker som annars skulle kastats bort, gör dem i ordning och säljer i sin second hand-butik.