Hållbarhet och utveckling

I Oskarshamns kommun arbetar vi för en hållbar utveckling på många sätt, i allt från att ge utbildning till barn och unga, stötta föreningslivet, göra kommunen tillgänglig för alla, till att utöva tillsyn enligt miljölagstiftningen.