Transportdispens

Trafikverket har särskilda bestämmelser gällande breda, långa och tunga fordon. Om transporten sker inom Oskarshamns kommun ska du skicka din ansökan till kommunen. Om flera kommuner blir berörda av transporten ska du skicka din ansökan till Trafikverket.

Skicka in din ansökan i god tid innan transporten är planerad att genomföras.

Se begränsningar i höjd och längd

Du kan se begränsningar i höjd och längd i Trafikverkets karttjänst.