GC-bana Långelid

Långelid

Nu pågår utbyggnaden av ny GC-bana längs Långelid på sträckan från Rödsleskolans hållplats upp till Lidkrokens övre anslutning.

Från Rödslevägen till Lidkrokens övre anslutning kommer en ny vattenledning anläggas, för framtida matning till Björnhult.
Sträckan mellan Lidkrokens båda anslutningar kommer också att få ny gatubelysning, LED-lampor på nya stolpar.

Entreprenör är Kanonaden Entreprenad AB, och arbetet ska vara klart till december i år.