Aktuella gatuarbeten

Här har vi samlat alla aktuella pågående arbeten inom gatuavdelning. Vilka gator som exempelvis är avstängda, alternativvägar och beläggningsarbeten.

 • 14 feb 2021-15 sep 2022

  Nytt villaområde vid Gunnarsö

  Röjning och avverkning är gjord för de nya villatomterna vid Gunnarsö stugby. Markarbetena med grovplanering av tomterna samt utbyggnad av gator, VA-ledningar samt el o fiber inleds i november...

 • 23 feb 2021-30 jun 2022

  GC-bana Södra vägen

  Projektet med ny gång- o cykelbana längs Södra vägen på str från rv37/47 till Norra vägens anslutning har påbörjats. I slutet av november kommer NCC påbörja ombyggnad av Södra vägen för kommande...

 • 03 mar 2021-30 jun 2022

  VA-utbyggnad Ovädersleden och Kvarnviksvägen

  Arbetet pågår med att bygga ut vatten- och avlopp på Ovädersleden och Kvarnviksvägen samt höja standarden på vägarna. Arbetet beräknas klart i Ovädersleden till december 2021 och hela projektet, i...

 • 12 mar 2021-31 maj 2022

  VA-utbyggnad Dragskär

  Arbetet med att förse Dragskär med kommunalt vatten- och avlopp är färdigt. Slutbesiktning gjordes den 19 maj 2020 med godkänt resultat.  Fastighetsägare som skickat in er anslutnings-ansökan med...