Gator, parker, trafik, parkering

Oskarshamns kommun ansvarar för planering, byggande och förvaltning av gator, vägar, parkeringar, park och skog och övriga allmänna platser inom kommunen. Vi har ett 40-tal medarbetare; maskin- och fordonsförare, anläggningsarbetare, rörläggare, parkarbetare, parkeringsvakter, administrativ personal samt säsongsanställda som dagligen sköter driften och underhållet av alla de områdena.