Gatubelysning

Oskarshamns kommun har ansvaret för belysning längs kommunala gator och vägar.

Drift och underhåll sköts fr.o.m. 2019-01-01 av Vattenfall Services Nordic AB.

Felanmälan för trasig gatubelysning på kommunala gator och vägar gör du därför till Vattenfall på: belysningsydost@vattenfall.com

I din felanmälan ange felets art, ort och gatunamn.

Efter inkommen felanmälan har Vattenfall normalt tre veckor på sig att åtgärda felet.