Gatubelysning

Oskarshamns kommun har ansvaret för belysning längs kommunala gator och vägar.

Drift och underhåll sköts fr.o.m. 2019-01-01 av Vattenfall Services Nordic AB.

Felanmälan för trasig gatubelysning på kommunala gator och vägar gör du därför till Vattenfall på: belysningsydost@vattenfall.com

I din felanmälan ange felets art, ort och gatunamn.

Efter inkommen felanmälan har Vattenfall normalt tre veckor på sig att åtgärda felet.

 Önskar du ny bygdebelysning kan du läsa mer om det i vår policy för gatubelysning.