Aktivitetspark Hamntorget Norra kajen

Skiss Hamntorget

Arbetet med etapp 1 av Hamntorget har påbörjats.
I entreprenaden ingår bl a att anlägga ett trädäck med sittplatser och grillplats samt gräsytor och gångvägar till de nya padeltennisbanorna i området.


Entreprenaden utförs av Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB, och skall vara klart senast 31 augusti.