Miljörapportering

Svenska MiljörapporteringsPortalen (SMP) för företag som lämnar miljörapport

Den 1 januari 2007 började Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2006:9 om miljörapporter att gälla. En miljörapport ska enligt föreskriften lämnas in varje år till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars.

Den första miljörapporten enligt denna föreskrift lämnades in till tillsynsmyndigheten den 31 mars 2008. Därefter ska rapporteringen ske årligen senast den 31 mars året efter det år rapporten avser.

Enligt föreskriften ska rapporteringen ske elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas Svenska miljörapporteringsportalen (SMP), från och med den 1 januari 2011.