Kemikalier

Kemikalier finns överallt i vår vardag, i kläder, möbler, rengöringsmedel, smink, målarfärg. Listan kan göras lång. Vissa kemikalier kan ge upphov till sjukdomar, påverka arvsmassan och störa fortplantningen.

Alla kemikalier som är farliga för miljön eller hälsan ska vara märkta med information om riskerna med produkten och hur den ska hanteras på säkert sätt. De farligaste kemikalierna bör på sikt ersättas med mindre farliga.

Den som säljer kemiska produkter, exempelvis rengöringsmedel, färg eller ogräsmedel, är skyldig att se till att märkningen på förpackningarna är rätt utformad. De viktigaste bestämmelserna är kraven på:

  • svensk text
  • farosymboler
  • kännbar (taktil) varningsmärkning på vissa produkter

Vissa produkter ska förvaras i förpackning med barnsäker förslutning.

Den centrala tillsynsmyndigheten för kemikalier är Kemikalieinspektionen. De informerar om kemiska produkter och vilka regler som gäller.

Samhällsbyggnadskontoret kontrollerar att tillverkare, importörer och användare följer gällande lagstiftning vad gäller förvaring, hantering, märkning.

 

Kontakta oss
Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00

Postadress
Box 706
572 28 Oskarshamn

Besöksadress
Varvsgatan 8
Oskarshamn