PCB - inventering och sanering

Inventering

I byggnader eller andra anläggningar som är byggda, tillbyggda eller renoverade mellan åren 1956-1973 ska förekomsten av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor, kondensatorer och andra utrustningar inventeras. Kravet på inventering av PCB gäller i samtliga byggnader utom en- och tvåbostadshus och till dem hörande komplementbyggnader.

Redovisning ska lämnas till samhällsbyggnadskontoret oavsett om PCB påträffas eller inte. 30 juni 2008 var sista dag för redovisning av inventering till samhällsbyggnadskontoret. Om halten PCB är över 500 ppm ska sanering göras.

Sanering

Sanering av fog- och golvmassor ska ske senast:

  • 30 juni 2014 för byggnader som är uppförda eller renoverade 1956–1969, dock ej industribyggnader.
  • 30 juni 2016 för industribyggnader uppförda eller renoverade 1956–1973, övriga byggnader uppförda eller renoverade 1970–1973 samt invändiga fog- och golvmassor från åren 1956–1973.

Saneringen ska anmälas till samhällsbyggnadskontoret i god tid innan saneringen påbörjas.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
Oskarshamn