Solarieverksamhet

1. Anmäl solarieverksamhet

Ska du starta en solarieverksamhet ska du anmäla det till Samhällsbyggnadskontoret. Anmälan gör du genom att fylla i och skicka in anmälningsblankett för anmälan om solarieverksamhet.

2. Regler

För solarieverksamheter gäller strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

Exempel på regler som ska följas:

  • varje solarium ska ha en skylt som visar att det är ett UV-typ 3-solarium
  • det ska finnas en rörskylt från tillverkaren som visar vilken sorts rör som ska användas i solariet
  • märkskyltar och varningstexter ska ha en synlig placering

För mer information om solarieverksamhet och gällande regler se Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

18-årsgräns för kosmetiska solarier

Från och med den 1 september 2018 måste den som driver ett solarium förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år och en tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet.

3. Egenkontroll

Du som bedriver solarieverksamhet ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö. Det innebär att du ska upprätta rutiner för kontroll av utrustning, rengöring av solariebäddar, städning av lokalen med mera. En förteckning över de kemiska produkter som använd, bland annat städkemikalier och kosmetiska produkter, måste finnas.