Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där är förbjudet att röka. Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka.

För att förebygga problem finns tobakslagen som är en skyddslagstiftning. Den begränsar rökning i vissa lokaler och utrymmen. Lagen ska också motverka att barn och ungdomar börjar röka. Den är också till för att underlätta för allmänheten, människor med astma, allergier eller andra känsliga personer att kunna vistas i offentliga rum utan att utsättas för passiv rökning.

Tobakslagen gör ett allmänt undantag för privata miljöer och reglerar inte bostäder och andra miljöer för boende som inte är tillfälliga.

Följande miljöer ska vara rökfria:

 • Områden och lokaler för barnomsorg och skolverksamhet
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Kollektivtrafik
 • Inomhus på restauranger och andra serveringsställen
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus
 • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner
 • Ett visst antal rum på hotell

Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från 1 juli 2019

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), som bland annat innehåller bestämmelser om fler rökfria miljöer utomhus.

Med den nya lagen ska även följande miljöer vara rökfria:

 • Idrottsplatser - även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis busshållplatser och perronger, men även taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
 • Entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillgång till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Uteserveringar utanför restauranger och caféer.

Vilka produkter omfattas?

Följande produkter omfattas av den nya lagen:

 • Röka tobak
 • Inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa)
 • Att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak
 • Röka örtprodukter
 • Använda e-cigarretter

Vem är ansvarig för att reglerna följs?

Det är du som äger eller bestämmer över en lokal, ett utrymme eller ett område utomhus som ska vara rökfritt som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs. Vid entréer är det du som äger eller bestämmer över lokalen eller utrymmet innanför entrén som är ansvarig.

Du är ansvarig för att tydligt informera om rökförbudet genom skyltning och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon röker trots tillsägelse, får personen avvisas.

Om det tidigare varit tillåtet att röka måste du ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra.

Störs du av någon annans rökning?

Störs du av rökning i en lokal eller på en plats som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till samhällsbyggnadskontoret.