Ej anmälningspliktiga hygieniska verksamheter

Inspektörer från samhällsbyggnadskontoret gör även tillsynsbesök på verksamheter som inte behöver anmälas. Exempel på verksamhetstyper som inte behöver anmälas till Samhällsbyggnadskontoret är:

  • frisörsalonger
  • gymanläggningar
  • massageverksamheter

Vid tillsynsbesöken kontrolleras att verksamheten sköts på ett hygieniskt sätt så att inte kunder och besökare utsätts för hälsorisker. Inspektörerna kontrollerar:

  • hur städrutinerna fungerar
  • lokalernas skick
  • hur utrustning rengörs
  • om riskbedömning görs med tanke på allergier och/eller sjukdomar vid behandling
  • hur avfall hanteras
  • hur eventuella kemikalier hanteras
  • om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) gjorts samt resultatet från denna.

För tillsynsbesöken tas vanligtvis en timavgift ut. I avgiften ingår förberedelse, själva tillsynen samt rapportskrivning.