Buller

Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem. Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Forskning visar att buller påverkar människors hälsa och att denna påverkan ofta underskattas.

Hur starkt vi uppfattar ett ljud beror dels på ljudtrycket, dels på ljudets frekvenssammansättning. Omfånget av det ljud vi kan uppfatta är enormt, ljudtrycket vid smärtgränsen är cirka 100 000 miljarder gånger starkare än det svagaste ljud vi kan uppfatta.

För samlad information om arbetet med att begränsa störningar av omgivningsbuller i samhället titta på Naturvårdsverkets hemsida.