Miljö- och hälsoskydd

På dessa sidor kan du läsa om hur vi arbetar med miljö- och hälsoskydd i kommunen.

Följande lokala föreskrift gäller alla som vistas i Oskarshamns kommun:

Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn