Miljö- och hälsoskydd

På dessa sidor kan du läsa om hur vi arbetar med miljö- och hälsoskydd i kommunen.

Följande lokala föreskrift gäller alla som vistas i Oskarshamns kommun:

Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

Kontakta oss
Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00

Postadress
Box 706
572 28 Oskarshamn

Besöksadress
Varvsgatan 8
Oskarshamn