Specialkost och anpassad kost

Närbild på ett svart förkläde med röd text "Allergisk? Fråga oss vad som finns i maten.".

Specialkost

Specialkost erbjuds till matgäster som av medicinska skäl behöver det utifrån diagnos och som en del av den medicinska behandlingen. Enligt Socialstyrelsen definieras specialkost som mat anpassat till ett specifikt sjukdomstillstånd. Exempel på specialkost är glutenfri kost, laktosreducerad kost, fettreducerad kost och proteinreducerad kost.

Anpassad kost

Behov av anpassad kost kan till exempel vara till individer som inte går upp i vikt som förväntat, ätstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller på grund av ät- och sväljsvårigheter. Utöver själva maten kan även förändring av måltidsmiljön behövas. 

Anmälan och avbokning av specialkost eller anpassad kost

För att få specialkost eller anpassade kost av medicinska skäl krävs ett utlåtande eller journalutdrag som styrker diagnosen från hälso- och sjukvården. Utlåtandet ska vara skrivet av legitimerad läkare eller legitimerad dietist. Läkarintyget/journalutdraget ska beskriva diagnosen på vilken grund bedömningen gjorts och att det tydligt framgår vilken kostbehandling som behövs samt hur länge. Står det inte hur länge det gäller behöver det förnyas vartannat år. Dessutom behövs även ett kostintyg med tydliga uppgifter. Dessa skickas in vid anmälan via vår e-tjänst.

En ny anmälan görs inför varje nytt läsår, innan höstterminens start eller när behov av special- eller anpassad kost uppstår. En ny anmälan måste också göras om barnet/eleven byter avdelning/klass eller förskola/skola. Anmälan ska uppdateras vid förändring av individens kost. 

Till barn som är på förskola ansöker man även om avvikande kost.

Vid diagnosen celiaki (glutenintolerans) är behandlingen strikt glutenfri mat resten av livet. För att få sådan specialkost räcker det med ett läkarintyg, då celiaki är en livslång sjukdom. Däremot behöver kostintyget vid celiaki uppdateras varje läsår via e-tjänsten.

Fakta som kan underlätta för dig när du fyller i ansökan

  • Barnet/eleven är överkänslig/allergisk mot (av medicinska skäl) – Nötter, jordnötter, mandel och sesamfrön får inte förekomma i någon kost som serveras på förskolan eller i grundskolan. Det kan förekomma spår av dessa råvaror i produkter, dessa får dock inte användas till matgäst med aktuell allergi. Det är därför mycket viktigt att du som förälder alltid lämnar in ansökan om specialkost för ditt barn så att vi inom kostverksamheten har möjlighet att servera rätt kost till barn och elever med en känd allergi.
  • Barnet/eleven är överkänslig mot – Vissa frukter och grönsaker tolereras inte råa men kan ätas i upphettad form, exempelvis äpple. Fyll i den informationen under ”Eventuella övriga upplysningar”.
  • Avvikande kost – Om ditt barn äter avvikande kost till exempel fläskfri- eller lakto-ovovegetarisk kost, men samtidigt har en specialkost behöver även detta anges i ”Eventuella övriga upplysningar”.

Om behov av specialkost eller anpassad kost inte längre behövs görs en avbokning i e-tjänsten.

Anmälan och kostintyg förvaras säkert på kostenheten. Personuppgifterna behandlas i enlighet med GDPR.

Kontakta oss vid frånvaro

Kontakta köket eller restaurangen vid frånvaro och avboka behovet av specialkost eller anpassad kost för tillfället. Detta gör du via Servicecenter, 0491-880 00, servicecenter@oskarshamn.se. Glöm inte att meddela när kosten önskas igen.

Specialkost eller anpassad kost som inte nyttjas av den behövande under två veckor utan rapporterad frånvaro kommer att tas bort. Om behov kvarstår krävs en ny ansökan för att återuppta den.

Specialkosten hämtas alltid på anvisad plats

Specialkosten och/eller anpassad kost fås alltid på anvisad plats. I skolrestaurangerna finns det en personal som bär ett svart förkläde med röd text på som kan ge svar på matens innehåll. I seniorrestaurangerna finns en skylt med information om att gästen kan få svar på matens innehåll av serveringspersonalen.

Välkommen att höra av dig!

Hör gärna av dig om du har frågor, synpunkter, förslag, eller vill ge beröm på maten i förskolan, skolan eller äldreomsorgen.

Lämna synpunkter via vår e-tjänst

Kontakt
Lillemor Persson
Avdelningschef Kost och städ
Telefon: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20
Oskarshamn