Specialkost och anpassad kost

Specialkost

Specialkost erbjuds till matgäster som av medicinska skäl behöver det utifrån diagnos och som en del av den medicinska behandlingen. Enligt Socialstyrelsen definieras specialkost som mat anpassat till ett specifikt sjukdomstillstånd. Exempel på specialkost är glutenfri kost, komjölksproteinfri kost, fettreducerad kost och proteinreducerad kost.

Anpassad kost

Behov av anpassad kost kan till exempel vara till individer som inte går upp i vikt som förväntat, ätstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller på grund av ät- och sväljsvårigheter. Utöver själva maten kan även förändring av måltidsmiljön behövas. För att få anpassad kost av medicinska skäl behövs ett utlåtande eller journalutdrag som stryker diagnosen. Utlåtandet ska vara skrivet av legitimerad läkare eller legitimerad dietist.  

Anmälan och avanmälan av specialkost eller anpassad kost

För att få specialkost eller anpassade kost av medicinska skäl krävs ett utlåtande eller journalutdrag som styrker diagnosen från hälso- och sjukvården. Utlåtandet ska vara skrivet av legitimerad läkare eller legitimerad dietist. Dessutom behövs även ett kostintyg med tydliga uppgifter. Dessa skickas in vid anmälan via vår e-tjänst. Anmälan görs en gång per läsår innan höstterminens start eller när behov av special- eller anpassad kost uppstår. Anmälan ska uppdateras vid förändring av individens kost.

E-tjänsten hittar du på minasidor.oskarshamn.se, sök specialkost, välj förskola eller skola och gå vidare. I e-tjänsten kan du uppge vilken kost barnet eller eleven har behov av. Till barn som är på förskola ansöker man även om avvikande kost.

Vid diagnosen celiaki (glutenintolerans) är behandlingen strikt glutenfri mat resten av livet. För att få sådan specialkost räcker det med ett läkarintyg, då celiaki är en livslång sjukdom. Däremot behöver kostintyget vid celiaki uppdateras varje läsår via e-tjänsten.

Om behov av specialkost eller anpassad kost inte längre behövs görs avanmälan i e-tjänsten.

Anmälan och kostintyg förvaras säkert på kostenheten. Personuppgifterna behandlas i enlighet med GDPR.

Kontakta oss vid frånvaro

Kontakta köket eller restaurangen vid frånvaro och avanmäl behovet av specialkost eller anpassad kost för tillfället. Detta gör du via Servicecenter, 0491-880 00, servicecenter@oskarshamn.se. Glöm inte att meddela när kosten önskas igen.

Specialkost eller anpassad kost som inte nyttjas av den behövande under två veckor utan rapporterad frånvaro kommer att tas bort. Om behov kvarstår krävs en ny ansökan för att återuppta den.

Specialkosten hämtas alltid på anvisad plats

Specialkosten hämtas alltid på anvisad plats. I varje skolrestaurang finns det alltid en kökspersonal som kan svara på vad maten innehåller. De bär ett svart förkläde med röd text på.

Om något barn får i sig fel mat, kontaktas alltid vårdnadshavare, personal och kökschef omgående.

Välkommen att höra av dig!

Vi vill gärna att du hör av dig om du har frågor, synpunkter, förslag, eller vill ge beröm på maten i förskolan eller skolan.

Lämna synpunkter via vår e-tjänst