Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

1. Anmäl försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat innehåller kontaktuppgifter till ansvariga personer.

2. Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får säljas till personer som fyllt 18 år. Det är den som lämnar ut produkterna som ska kontrollera att köparen fyllt 18 år. Det ska även finnas en skylt i butiken som tydligt talar om vilken åldersgräns som gäller.

3. Marknadsföring

Det får finnas viss reklam för e-cigaretter där du säljer dem, men inte i radio, tv eller i tidningar.

4. Regler om förpackningen

Varje förpackning ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

5. Om du inte följer lagen

Följer du inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Vid allvarliga brister kan det bli aktuellt med böter eller fängelse. Det är kommunen och polisen som gör tillsyn i de butiker där produkterna säljs.

6. Tänk på att

  • anmäla till din kommun att du säljer e-cigaretter
  • du måste ha ett egenkontrollprogram
  • e-cigaretter endast får säljas till personer som fyllt 18 år
  • du ska ha en tydlig skylt med information om åldersgränsen
  • förpackningen ska innehålla ett informationsblad
  • förpackningen ska innehålla en innehållsdeklaration
  • förpackningen måste ha en hälsovarning
  • det är straffbart att inte följa lagen

Ny tobakslag

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag om tobak och liknande produkter att gälla. Det innebär bland annat att du måste ansöka om tillstånd hos Samhällsbyggnadsnämnden för att sälja tobak.

Länk till information om den nya tobakslagen.

Kontakta oss

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
Oskarshamn