Försäljning av tobaksvaror

1. Vad är tobaksvaror?

En tobaksvara innehåller tobak till någon del och är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på (se EU-direktiv 2001/37/EG). Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigarromslag, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa.

2. Anmäl eller avanmäl försäljning av tobaksvaror

Du som tänker sälja tobaksvaror måste anmäla det till Samhällsbyggnadskontoret innan du börjar försäljningen. Du anmäler försäljning av tobaksvaror genom att fylla i anmälningsblanketten och skicka in den till Samhällsbyggnadskontoret. Glöm inte att bifoga program för egenkontroll. Om försäljningen upphör ska du göra en avanmälan till samhällsbyggnadskontoret.

Observera att även försäljning av vattenpipstobak måste anmälas till samhällsbyggnadskontoret.

3. Program för egenkontroll

Vid försäljning av tobaksvaror är du skyldig att kontrollera försäljningen så att du följer de regler som finns. Därför måste det finnas ett program för egenkontroll. Egenkontrollsprogrammet ska skickas in till samhällsbyggnadskontoret tillsammans med anmälan om tobaksförsäljning.

Mall för egenkontrollprogram finns under rubriken mall för egenkontrollprogram. Fler mallar för egenkontrollprogram med olika språk hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

4. Regler vid tobaksförsäljning

Vid försäljning av tobaksvaror ska reglerna i tobakslagen (1993:581) följas.

Exempel på regler som ska följas:

  • Du måste vara säker på att personen som köper tobak är minst 18 år och att tobaksvarorna inte kommer langas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Det finns regler för hur du får marknadsföra tobak. Till exempel får du inte ha någon tobaksreklam utanför din butik eller visa reklamskyltar för tobak i skyltfönster.
  • Du får inte sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter.
  • Tobaksvarorna som du säljer i din butik måste vara märkta på rätt sätt. Bland annat måste de vara märkta med svensk varningstext.

Mer information om tobaksförsäljning hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

5. Vad kostar det?

Vid försäljning av tobaksvaror tas en årlig tillsynsavgift ut från och med det kalenderår då verksamheten börjar. Storleken på avgiften beror på hur många av varuslagen tobak, folköl och receptfria läkemedel som anläggnignen har till försäljning.

Om fast årlig avgift inte kan tas ut, används timavgift för handläggningstid. Det kan vara vid ändringsanmälan eller anmälan av verksamhet som är av kortvarig karaktär. Om den sammanlagda tiden understiger en halv timme tas ingen avgift ut.

6. Mer information

Mer information om regler kring försäljning av tobaksvaror finns på folkhälsomyndighetens hemsida.

Ny tobakslag

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag om tobak och liknande produkter att gälla. Det innebär bland annat att du måste ansöka om tillstånd hos Samhällsbyggnadsnämnden för att sälja tobak.

Länk till information om den nya tobakslagen.

Kontakta oss

Samhällsbyggnadskontoret
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
Oskarshamn