Viktigt hur man rengör

Olika rengöringsmedel har olika effekt på smutsen. Det är därför viktigt att du väljer rätt rengöringsmedel beroende på vad och var du ska rengöra. Det är också viktigt hur man rengör, för att det verkligen ska bli rent.

Ett exempel på en bra rengöringsmetod är följande:

 • Ta bort lös smuts, exempelvis genom att skrapa eller sopa av beredningsytor eller skrapa av tallrikar innan disk.
 • Beroende på vad för slags yta som ska rengöras, skölj med vatten eller torka av för att ta bort större lösta partiklar och livsmedelsrester.
 • Rengör med rengöringsmedel enligt beskrivning på förpackningen för att lösa upp smuts som sitter fast.
 • Skölj med vatten eller torka av för att få bort rester av smuts och rengöringsmedel.
 • Desinficera om det behövs. Följ anvisningen på desinfektionsmedelsförpackningen.
 • Torka torrt för att få bort eventuella kvarvarande mikroorganismer.

Tänk också på att…

 • Desinfektionsmedel dödar bakterier, det tar inte bort smuts. Desinfektionsmedel ska inte användas istället för rengöringsmedel, utan enbart på redan rengjorda ytor.
 • Både rengöringsmedel och desinfektionsmedel ska vara lämpliga för användning i kök och förvaras på sådant sätt att det inte finns någon risk att de kontaminerar livsmedel.
 • Rengöringsutrustningen ska hållas ren och förvaras på ett sådant sätt att de inte påverkar livsmedlen.
 • Använd särskild rengöringsutrustning till ytor där allergikost hanteras för att minska risken att allergener kontaminerar ytan.
 • Använd särskild rengöringsutrustning till toaletter för att förhindra spridning av tarmbakterier och virus.

Verksamheten ska se till att lokaler och utrustning hålls i gott skick och rengörs tillräckligt ofta för att förhindra att livsmedel kontamineras (förorenas).