Säker livsmedelshantering

Säker livsmedelshantering innebär bland annat att man förhindrar att bakterier och virus överförs från ett livsmedel till ett annat. Det kan till exempel vara bakterier från rå kyckling som hamnar på ett salladsblad. Eftersom sallad normalt inte värms innan den konsumeras finns en risk att den som äter salladen blir sjuk.

Säker livsmedelshantering innebär också att man förhindrar att ett allergen hamnar på ett livsmedel som ska vara ”fritt från” det allergenet.

Överföring av bakterier, virus eller allergener från ett livsmedel till ett annat kallas korskontamination och kan exempelvis orsakas av bristfällig rengöring av redskap, arbetsytor eller händer.

Vad kan man göra för att undvika korskontamination?

  • Separera råa livsmedel från livsmedel som är färdiga att äta samt separera specialkost från övrig kost. Förvara exempelvis rått kött, kyckling, skaldjur och eventuell specialkost skiljt från övriga produkter i kylen. Kontrollera också att köttsaft och liknande inte kan droppa och förorena andra livsmedel.
  • Använd olika skärbrädor för olika livsmedel och rengör alltid köksredskap, skärbrädor och arbetsbänkar efter att de kommit i kontakt med rått kött, kyckling, skaldjur eller ämnen som kan orsaka allergier innan de används igen.
  • Tillaga och hantera specialkost och övrig kost på olika platser i köket, eller om det inte är möjligt, separera hantering/tillagning av specialkost och övrig kost tidsmässigt.
  • Var noga med att hålla en god handhygien.