Innan du söker serveringstillstånd

Innan du ansöker om serveringstillstånd bör ni internt svara på dessa frågor:

  1. Har du blivit dömd eller avtjänat straff för något brott de senaste tre (3) åren?
  2. Har du personligen, eller bolagen du varit engagerad i, haft restföringar hos Kronofogdemyndigheten de senaste tre (3) åren?
  3. Har du personligen, eller bolagen du varit engagerad i, fått flera påminnelser om skatteinbetalningar (negativt saldo på skattekontot) från Skatteverket de senaste tre (3) åren?
  4. Kan du med handlingar så som lånehandlingar (reverser), kontoutdrag et cetera, redovisa samtliga kostnader du haft för uppstarten av din verksamhet (köpeskillingar, löpande hyror, nyinvesteringar med mera)?
  5. Innehåller din meny tre förrätter, tre huvudrätter och tre desserter som inte är halvfabrikat? (Pizza räknas enbart som en rätt även om den varieras)
  6. Har ni ett kök i er restaurang där det är möjligt att tillaga de rätter som finns i er meny?

Om du har svarat JA på någon av frågorna 1–3 är risken stor att din ansökan om serveringstillstånd kommer att avslås.

Om du har svarat NEJ på någon av frågorna 4–6 är risken stor att din ansökan om serveringstillstånd kommer att avslås.