Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn

Avgift för serveringstillstånd och tillsyn tas ut enligt alkohollagen (2010:1622).

Avgifter för ansökan om serveringstillstånd

Stadigvarande tillstånd

Avgiften betalas i samband med handläggningen.

 • Ansökan om serveringstillstånd – 9 000 kronor
 • Ansökan tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe – 3 500 kronor
 • Ansökan serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme – 6 900 kronor
 • Ansökan om permanent utökning av tillstånd (lokal, dryckesslag, tid) – 4 000 kronor
 • Tillfällig utökning av stadigvarande tillstånd (serveringsyta, dryckesslag, serveringstid)
  • 1–2 dagar – 1 000 kronor
  • 3 dagar eller fler – 2 500 kronor
 • Tillfällig utökning av stadigvarande tillstånd från slutet sällskap till allmänheten
  • 1–2 dagar – 1 000 kronor
  • 3 dagar eller fler – 2 500 kronor
 • Nyansökan om stadigvarande pausverksamhet – 6 900 kronor

Tillfälliga tillstånd, servering till allmänheten

Avgiften betalas i samband med handläggningen.

 • Tillfälligt tillstånd – 6 300 kronor
 • Ansökan tillfälligt gemensamt serveringsutrymme
  • 1–2 tillståndshavare enligt ovan – 5 900 kronor
  • tillkommande tillståndsinnehavare enligt ovan – 1 000 kronor
 • Tillfälligt provsmakningstillstånd för tillverkare – 3 400 kronor
 • Tillfälligt provsmakningstillstånd för partihandlare – 5 900 kronor
 • Tillfälligt tillstånd för ideella föreningar – 1 000 kronor
 • Tillfällig pausservering
  • 1–4 dagar – 3 400 kronor
  • 5 dagar eller fler – 4 100 kronor
 • Tillfällig pausservering om redan stadigvarande tillstånd finns
  • 1–4 dagar – 1 700 kronor
  • 5 dagar eller fler – 2 400 kronor

Tillfälliga tillstånd, servering till slutet sällskap

Avgiften betalas i samband med handläggningen.

 • Tillfälligt tillstånd – 1 700 kronor
 • Tillfälligt tillstånd till ideella föreningar – 1 000 kronor

Kunskapsprov

Avgiften betalas i samband med handläggning.

 • Summa betalas per gång – 1 200 kronor

Anmälan

Avgiften betalas i samband med handläggningen.

 • Byte av styrelseledamöter mer än 50 procent i förening eller stiftelse – 1 000 kronor
 • Byte av delägare och/eller styrelseledamöter med 50 procent eller mindre – 3 000 kronor
 • Byte av delägare och/eller styrelseledamöter med mer än 50 procent – 6 000 kronor
 • Anmälan provsmakning (tillståndshavare) – 500 kronor
 • Anmälan kryddning av snaps (tillståndshavare) – 500 kronor
 • Anmälan om lokal för catering (lokaler avsedda för allmänheten) – 800 kronor
 • Anmälan folköl detaljhandel/servering – 1 000 kronor
 • Anmälan minibar/rumsservering – 0 kronor
 • Anmälan serveringsansvarig personal – 0 kronor

Restaurangrapporter – påminnelser

Faktura skickas ut efter påminnelse.

 • Påminnelseavgift för restaurangrapport inlämnad efter 1 mars, dock senast 1 april – 2 000 kronor

Avgifter för tillsyn

Skickas ut årligen. Avgiften regleras av alkoholförsäljningens omsättning och är procent av gällande basbelopp året innan. Avgifterna faktureras i efterskott och avrundas enligt gällande regler. Det vill säga för försäljningsår 2022 debiteras 2023. Se tabell nedan för tillsynsavgifter 2023.

Basbeloppet för år 2022 är 48 300 kronor.

Tillsynsavgifter 2023

Alkoholförsäljningens omsättning

Procent av basbeloppet

Årlig tillsynsavgift i kronor

0–25 000

1

483 kr

25 001–50 000

2

966 kr

50 001–100 000

5

2 415 kr

100 001–200 000

10

4 830 kr

200 001–400 000

12

5 796 kr

400 001–600 000

14

6 762 kr

600 001–800 000

16

7 728 kr

800 001–1 000 000

18

8 694 kr

1 000 001–1 250 000

20

9 660 kr

1 250 001–1 500 000

22

10 626 kr

1 500 001–1 750 000

24

11 592 kr

1 750 001–2 000 000

26

12 558 kr

2 000 001–2 500 000

29

14 007 kr

2 500 001–3 000 000

32

15 456 kr

3 000 001–3 500 000

35

16 905 kr

3 500 001–4 000 000

38

18 354 kr

4 000 001–4 500 000

41

19 803 kr

4 500 001–5 000 000

44

21 252 kr

5 000 001–5 500 000

47

22 701 kr

5 500 001–6 000 000

50

24 150 kr

6 000 001–6 500 000

53

25 599 kr

6 500 001–7 000 000

56

27 048 kr

7 000 001–7 500 000

59

28 497 kr

7 500 001–8 000 000

62

29 946 kr

8 000 001–8 500 000

65

31 395 kr

8 500 001–9 000 000

68

32 368 kr

osv 500 000 steg

Ökning med 3 procent