Försäljning och servering av folköl

1. Anmäl eller avanmäl försäljning och servering av folköl

Du som tänker sälja eller servera folköl måste anmäla det till kommunen innan du börjar sälja eller servera folköl. Med folköl menas öl med en alkoholhalt från 2,25 volymprocent upp till 3,5 volymprocent. Du måste också anmäla att försäljning eller serveringen av folköl har upphört.

Om ditt serveringsställe redan har ett serveringstillstånd för alkohol behöver du inte anmäla försäljning eller servering av folköl.

2. Program för egenkontroll

Vid försäljning och servering av folköl är du skyldig att utföra egenkontroll över försäljningen/serveringen. Egenkontroll ska finnas och utföras från start. 

3. Försäljning av folköl i butik

Om du vill sälja folköl i en butik måste din butik även vara registrerad som livsmedelsanläggning. Din butik måste ha ett brett utbud av matvaror till försäljning. Det räcker inte med att ha enstaka matvaror på lagret. Ett kiosksortiment som består av glass och snacks är inte tillräckligt. 

4. Servering av folköl

För att få servera folköl måste mat erbjudas under hela serveringstiden. Minimikravet för vad som anses vara mat är till exempel pizza, varmkorv, hamburgare, kebab eller skaldjur. Det ska också finnas ett sortiment av lättdrycker, exempelvis lättöl, läsk och vatten. För att få servera folköl ska verksamheten i regel vara registrerad som livsmedelsverksamheten. Läs mer under Starta och driva livsmedelsverksamhet.

5. Regler för servering och försäljning av folköl

  • Du får inte servera eller sälja folköl till personer som är under 18 år.
  • Du får inte servera eller sälja folköl till personer som är märkbart påverkade av alkohol eller annat berusningsmedel.
  • Du får inte servera eller sälja folköl om du misstänker att folkölen kommer att drickas av någon som är under 18 år.

6. Vad kostar det?

Vid försäljning eller servering av folköl tas en årlig tillsynsavgift ut från och med det kalenderår då verksamheten börjar. Storleken på avgiften beror på hur många av varuslagen tobak, folköl och receptfria läkemedel som anläggnignen har till försäljning.

Då fast årlig avgift inte kan tas ut, används timavgift för handläggningstid. Det kan vara vid ändringsanmälan eller anmälan av verksamhet som är av kortvarig karaktär. Om den sammanlagda tiden understiger en halv timme tas ingen avgift ut.

7. Vad händer om du bryter mot lagen?

Om inte alkohollagens regler följs kan tillsynsmyndigheten förbjuda försäljningen av folköl i sex månader. Om regelbrottet är allvarligt eller om det upprepas kan försäljningen förbjudas i tolv månader.

Medvetet eller omedvetet lagbrott vid försäljning av folköl kan medföra att ansvarig döms till böter eller fängelse i högst sex månader för olovlig försäljning.

8. Mer information

Mer information om försäljning och servering av folköl finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.