Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

1. Ny lagstiftning

Sverige fick en ny tobakslagstiftning som trädde i kraft 2019-07-01, Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Riksdagen beslutade de 12 december 2018 om en ny tobakslag vilken ersatte Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). Detta innebär att det infördes tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får bedrivas endast av den som har tillstånd.

Tillståndsplikt

Tidigare har försäljningsställen endast behövt anmäla till kommunen att man tillhandahåller tobak. Med den nya tobakslagstiftningen krävs att alla ställen som säljer tobaksvaror ska ansöka om tillstånd för att få sälja  tobaksvaror.

Vid försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare är det fortfarande anmälningsplikt efter att den nya tobakslagen börjat gälla.

Samhällsbyggnadskontoret handlägger alla ansökningar och utredningar om tillstånd enligt tobakslagen i Oskarshamns kommun.

2. Anmäl försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste anmäla det till Oskarshamns kommun.

Program för egenkontroll

Vid försäljning av av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare är du skyldig att kontrollera försäljningen så att du följer de regler som finns. Därför måste det finnas ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Kontaktuppgifter till ansvariga personer ska också finnas med.

Egenkontrollsprogrammet ska skickas in till kommunen tillsammans med anmälan om försäljning av av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Du bör även ha en kopia av ert egenkontrollprogram på försäljningsstället.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

3. Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får säljas till personer som fyllt 18 år. Det är den som lämnar ut produkterna som ska kontrollera att köparen fyllt 18 år. Det ska även finnas en skylt i butiken som tydligt talar om vilken åldersgräns som gäller.

4. Marknadsföring

Det får finnas viss reklam för e-cigaretter där du säljer dem, men inte i radio, tv eller i tidningar.

5. Regler om förpackningen

Varje förpackning ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

6. Om du inte följer lagen

Följer du inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Vid allvarliga brister kan det bli aktuellt med böter eller fängelse. Det är kommunen och polisen som gör tillsyn i de butiker där produkterna säljs.

7. Tänk på att

  • anmäla till din kommun att du säljer e-cigaretter
  • du måste ha ett egenkontrollprogram
  • e-cigaretter endast får säljas till personer som fyllt 18 år
  • du ska ha en tydlig skylt med information om åldersgränsen
  • förpackningen ska innehålla ett informationsblad
  • förpackningen ska innehålla en innehållsdeklaration
  • förpackningen måste ha en hälsovarning
Kontakta oss
Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00

Postadress
Box 706
572 28 Oskarshamn

Besöksadress
Varvsgatan 8
Oskarshamn