Försäljning av receptfria läkemedel

Anmäl till Läkemedelsverket

Om du vill sälja receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, måste du anmäla detta till Läkemedelsverket innan du erbjuder receptfria läkemedel till försäljning. Du måste även anmäla om du gör större ändringar i försäljningen eller om du slutar sälja receptfria läkemedel.

Regler vid försäljning av receptfria läkemedel

Det finns regler och krav som ska följas vid försäljning av receptfria läkemedel. Försäljningen regleras av lagen om handel med receptfria läkemedel (2009:730). Exempel på regler som ska följas:

  • Det ska finnas ett lämpligt egenkontrollprogram för verksamheten.
  • Försäljning får inte ske till personer under 18 år.
  • Lokalerna ska vara lämpliga för ändamålet.
  • Försäljaren ska känna till och uppfylla reglerna för exponering och förvaring av läkemedel.

Du måste löpande rapportera in din försäljning av läkemedel till e-Hälsomyndigheten eftersom de för statistik över läkemedelsförsäljningen i Sverige.

Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om reglerna och även få vägledning.

Kommunen utför kontroller

På uppdrag av Läkemedelsverket kontrollerar inspektörer från samhällsbyggnadskontoret att reglerna följs. Kontrollerna kan ske både föranmält och oanmält. Vid kontroll ska ett skriftligt egenkontrollprogram kunna visas upp. Det ska finnas rutiner för utförandet av ålderskontroller. Rutiner för att garantera att de läkemedel som säljs är godkända. Finns det brister, rapporterar Samhällsbyggnadskontoret in dessa till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

Vad kostar det

Kommunen tar ut en årlig kontrollavgift. Storleken på avgiften beror på hur många av varuslagen tobak, folköl och receptfria läkemedel som anläggnignen har till försäljning. Observera att denna avgift är utöver den årliga avgift som ska betalas till Läkemedelsverket.

Mer information

Mer information om anmälan och regler vid försäljning av receptfria läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats.