Frågor och svar om prospekt Brädholmen

Här publicerar vi inkomna frågor med svar om prospekt Brädholmen.

Fråga: X procent på intäkter för gästhamn och ställplatser under perioden 1 maj–30 september? Hur många procent kommer kommunen att dra från en båt eller en husbil, bra att veta om man vill räkna på det?

Svar: Kommunen har inte fastställt någon procentsats utan det ligger på anbudsgivaren att lämna in förslag via sitt anbud.  

Fråga: Enligt gränsdragningslista? Både kommunen och arrendatorn har lite lika ansvar så är det bra att veta hur mycket som ligger på arrendatorn och kommunen?

Svar: Ni kan utgå från prospektet under rubrikerna arrendatorn och kommunen ansvarar för. De delarna kommer finnas med i gränsdragningslistan som blir en bilaga till avtalet.

Fråga: Har ni några siffror på hur mycket el- och vattenräkningen har gått åt i år?

Svar: Vi har inga uppgifter på detta då nuvarande arrendator har egna abonnemang.

Fråga: Kan ni dela med är av de ekonomiska uppgifterna för 2021?

Svar: Det drivs idag av privat arrendator och Oskarshamns kommun har inga uppgifter om hur deras ekonomi ser ut.