Prospekt Brädholmen

Vill du arrendera och driva den centrala gästhamnen och ställplatser för husbilar i Oskarshamn?

Nu söker vi en entreprenör med förmåga att driva och utveckla gästhamnen och uppställningsplatsen för husbilar. Inre hamnen med Brädholmen är ett mycket attraktivt område. Området har stor betydelse för kommunens besöksnäring och för ambitionen att utveckla Oskarshamn som turistdestination. För den som har verksamhet här är det viktigt att man samarbetar med andra aktiva i området för att erbjuda en god service och för fortsatt utveckling av Oskarshamn som turistdestination. Entreprenören förutsätts komma spela en viktig roll i Inre hamnen.

Vi hoppas att du är nyfiken. Varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan om att driva gästhamnen och ställplatserna för husbilar i Oskarshamn.

Läge och omgivning

Den centralt belägna gästhamnen vid Brädholmen, som helt är i kommunens ägo, har cirka 80 gästhamnsplatser genom två bryggor samt fasta kajer. Utöver detta tillkommer en yta med 22 platser för uppställning av husbilar. Till anläggningen hör en servicebyggnad med kontor samt fyra bodar. I området finns en sjömack som drivs av en annan entreprenör.

Oskarshamns kommun är en levande och idyllisk plats på småländska östkusten där närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger dig alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Här finns ett rikt föreningsliv med många ideella krafter som gör ett otroligt arbete med att skapa möjligheter för att alla ska kunna leva ett gott liv. Staden Oskarshamn är omgiven av många mindre, pittoreska orter som alla har sin unika karaktär.

Oskarshamns kommun växer ständigt i population och har just nu cirka 27 200 invånare. Staden Oskarshamn är den tredje största tätorten i Kalmar län med bra förbindelser till många delar av landet. Närheten till E22 ger goda kommunikationer till både norra och södra delarna av landet med både buss och tåg, med färjetrafik kan du ta dig till både Gotland och Öland.

Förutsättningar

Området som ställs till förfogande för verksamheten som omfattas av avtalet framgår av kartbilagor för båtplatser och ställplatser för husbilar.

I samband med att avtal tecknas ska en gränsdragningslista upprättas som reglerar ansvaret mellan arrendatorn och kommunen.

Arrendatorn ansvarar för

 • Löpande drift, underhåll- och reparationskostnader av byggnader, bryggor, latrintömning och annat tillbehör enligt gränsdragningslista
 • Marknadsföring som är specifik för gästhamnen och husbilarna och vara delaktig i platsmarknadsföring av destinationen Oskarshamn
 • Kostnader för el, VA, sophantering inom arrendeområdet
 • Samt övrigt som fodras för att driva verksamheten i gästhamnen och för uppställningsplatser för husbilar
 • Skötsel av planteringar

Kommunen ansvarar för

 • Underhåll av fasta kajanläggningar, fasta bryggkonstruktioner, flytbryggor, servicebyggnad, bodar, installationer av el och VA samt planteringar av växter enligt gränsdragningslista
 • Befintliga belysningsstolpar och fasta elinstallationer
 • Vinterunderhåll av strandpromenad
 • Latrintömning för båtar
 • Livräddningsutrustning

Gästhamnen och ställplatserna ska minst vara tillgängliga mellan den 1 maj och 30 september.

Arrendatorn ska samverka med destinationsbolaget Attraktiva Oskarshamn AB, företag och andra nätverk som finns för Brädholmen med angränsande områden.

Vid större arrangemang har Oskarshamns kommun rätt att nyttja området utan ersättning till arrendatorn, exempelvis Latitud 57 och liknande tillställningar. Arrendator meddelas i god tid.

Villkor och tidplan

Intresseanmälan ska innehålla

 • Företagsbeskrivning innehållande uppgifter om företaget, dess affärsidé, verksamhet och organisation, etablering, samarbetspartners, resurser samt tidigare erfarenhet av likartad verksamhet
 • Beskrivning av konceptet för den planerade verksamheten
 • Arrendepris

Lägsta acceptpris

Kommunens lägsta acceptpris för

 • Arrendet är 74 000 kronor första året, därefter indexreglering enligt kpi.
 • X procent på intäkter för gästhamn och ställplatser under perioden 1 maj–30 september.

Utvärdering

Kommun kommer basera sin utvärdering på konceptets verksamhets- och utvecklingsplan och hur man anser att det är anpassat till platsen samt hur det kan utveckla området och staden på bästa sätt. Förslagets hållbarhetsnivå liksom pris kommer också att vägas in i utvärderingen enligt nedanstående viktning.

 • Pris 25 procent
 • Koncept 75 procent

Tidplan

Preliminär tidplan
Vecka Aktivitet
46 Information om prospektet publiceras på kommunens webbplats
2 Frågor och svar på webbplatsen, senast fredag 13 januari 2023 klockan 16.00
3 Inlämning av intresseanmälan senast fredag 20 januari 2023 klockan 12.00
4–7 Utvärdering
9 Tilldelning, början av mars
13 Planerat övertagande den 1 april 2023

Avtal

Vi kommer att skriva ett arrendeavtal med dig som inkommer med det prospekt som vi anser kan utveckla området och staden bäst. Arrendeavtalet kommer att vara på 3 år med möjlighet till 1 års förlängning. Uppsägningstid är 6 månader för båda parter. Vid eventuell uppsägning betalas inte ut någon ersättning.

Planerat övertagande den 1 april 2023.