Kostnader vid byggande

Sammanställning över grundkostnader vid byggande av småhus

2023-01-01 (avvikelser kan förekomma)

Priser för småhustomter, friliggande

Oskarshamn 300 000–700 000 kronor
Figeholm 10 900–400 000 kronor
Fårbo och Påskallavik 10 900–250 000 kronor
Kristdala, Bockara och Misterhult 8 000 kronor

Anslutningsavgift för el

Anslutningsavgift Oskarshamn Energi inkl moms (lägsta pris) 44 375 kronor
Anslutningsavgift Eon inkl moms (lägsta pris) 44 375 kronor
Närvärmeavgift, Ekebo   62 500 kronor

Anläggningsavgift för vatten och avlopp

Anläggningsavgift – tomtyta 1 000 kvadratmeter 250 339 kronor

Bygglovstaxor

Här kan du läsa mer om taxor för plan- och bygglovsverksamhet samt geografisk information