Är du intresserad av att bygga nytt?

Karta över Oskarshamns kommun med kommun orterna inskrivna i svart och grannkommunerna i grått. Grafik.

Oskarshamns kommun har ett antal villatomter till försäljning. Tomterna finns i Oskarshamns alla tätorter. Vissa av tomterna består av naturmark där en del markarbete är nödvändigt innan man kan bygga. Andra tomter är mer förberedda, det vill säga fyllda eller urgrävda till en jämn nivå.

Alla våra tomter har vatten och avlopp framdraget till tomtgränsen och många av dem även fiber.

Är du intresserad av att köpa en villatomt ska du ställa dig i vår tomtkö. För att ställa dig i kommunens tomtkö ska du skicka in en anmälningsblankett och betala en avgift. Du är placerad i kön när avgiften är betald och registrerad hos kommunen.

Anmäl dig till tomtkön

Lediga villatomter