Anmäl dig till tomtkön

Du som har fyllt 18 år har rätt att anmäla dig till Oskarshamns kommuns tomtkö. Anmälan till tomtkön förutsätter att anmälaren själv avser att bebo den upplåtna tomten. För att ställa dig i kommunens tomtkö ska du skicka in en anmälningsblankett och betala en avgift. Du är placerad i kön när avgiften är betald och registrerad hos kommunen.

Kommunens tomtkö är gemensam för individuella tomter och gruppbebyggelse. Vid anmälan anger du i vilket eller vilka områden du vill köpa tomt. 

Om du flyttar måste du meddela kommunen din nya adress för att vi ska kunna komma i kontakt med dig. Om vi inte lyckats komma i kontakt med dig stryks du från tomtkön.

När du som är sökande köpt en tomt eller ett grupphus genom kommunen tas du bort från tomtkön. Om du vill ställa dig i kön igen måste du göra en ny anmälan.

Placering i tomtkön

Placeringen i tomtkön styrs av det datum som du har betalt tomtköavgiften.

Platsen i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas annat än i särskilda fall.

Här kan du anmäla dig till tomtkön

Avgift

Tomtköavgiften är 300 kronor och betalas i samband med anmälan. Registrering i tomtkön sker när tomtköavgiften är inbetald. Du måste själv betala in tomtköavgiften till Oskarshamns kommuns plusgirokonto 3 21 46-3. Inbetalningen skall märkas med referensnummer 430001, TOMTKÖ samt namn på den som anmält sig.

Därefter betalas en årsavgift på 300 kronor vid varje årsskifte som bekräftelse på att du vill stå kvar i kön ytterligare ett år. Har du inte betalat årsavgiften innan den 1 februari förlorar du din plats i kön.

När du blivit registrerad i tomtkön får du en bekräftelse via mejl. Bekräftelsen innehåller uppgifter om registreringsdatum och ditt tomtkönummer. Tomtkönumret ska anges vid fortsatta kontakter i tomtköärenden.

Förmedling av tomter

Tomtförmedling sker genom att tomterna fördelas i kronologisk ordning bland dem som uppgivit intresse för aktuellt område.

Du som köper en tomt betalar det pris som gäller.

Om du blir erbjuden en tomt och accepterar denna tecknas köpeavtal. Efter det har du 1,5 år på dig att påbörja byggnationen.

Förtur

Tekniska nämnden har rätt att bevilja förtur vid tomtförmedling om det finns särskilda skäl.

Regler

Fullständiga regler för tomtkön kan du läsa här

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar vid anmälan till tomtkön registreras i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för administration av tomtkön. Vi behandlar de personuppgifter du skickat in för att kunna handlägga ditt ärende och för eventuell kontakt med dig.

Behandlingen är baserad på artikel 6.1 e (uppgift av allmänt intresse). Mottagare av personuppgifterna är kommunens tomtköhandläggare. Uppgifter kan lämnas ut till husleverantörer och banker. Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig.

Personuppgifterna lagras så länge du står med i kommunens tomtkö. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter.

Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter