Tvätt av fordon

Att tvätta bilen på gatan eller andra asfalterade ytor är inte tillåtet eftersom tvättvattnet med miljöfarliga ämnen då rinner direkt ut i våra sjöar och vattendrag via kommunens dagvattensystem. Endast avspolning med vatten på gräsytor är tillåtet.

Tvätta därför din bil i en tvättanläggning med rening. I kommunen finns det automattvättar och gör-det-själv-hallar som är utrustade med egna reningsverk.

Vid tvätt av fordon avlägsnas olja, asfalt och flera tungmetaller. Dessa ämnen och tvättkemikalierna kan skada eller störa djur och växtlivet i vattenmiljön. Därför ställs särskilda krav på fordonstvättar. Vid reningen av tvättvattnet tas en stor del av de farliga oljeföroreningarna och tungmetallerna bort.

Kontakta oss
Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn