Störande djur, skadedjur och ohyra

Har du problem med skadedjur i ditt boende? Då ska du kontakta din fastighetsägare. Det är enligt miljöbalken fastighetsägarens ansvar att hålla fastigheten fri från skadedjur och ohyra, samt sanera om dessa förekommer inom fastigheten.

Äger du ditt eget boende är det ditt ansvar. Många försäkringsbolag har skydd mot skadedjur i sin villaförsäkring. Har du en sådan försäkring kontaktar du ditt försäkringsbolag.

Bor du i hyres- eller bostadsrätt och har problem med skadedjur och ohyra ska du, i första hand, ta kontakt med hyresvärden respektive styrelsen för föreningen. Om åtgärder har vidtagits på fastigheten men problemet finns kvar och skadedjuren kan härledas till det kommunala avloppssystemet, kontakta Tekniska kontoret. Skulle problemet fortsätta kan det då bli en hälsoskyddsfråga för Samhällsbyggnadskontoret.

Djur och insekter kan klassas som ohyra eller skadedjur när de finns på en olämplig plats i ett olämpligt antal. Exempel på ohyra kan vara mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor och kackerlackor. Med skadedjur avses bland annat möss, råttor och duvor. Även djur som rådjur, vildsvin och grävling kan ses som skadedjur.

Vilka lagar reglerar skadedjursfrågan?

Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att se till att sanera ohyra och skadedjur.

I jordabalken regleras hyresförhållanden och ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst. Som hyresvärd är du skyldig att ta till åtgärder för att utrota ohyra och skadedjur i bostadslägenheter i din fastighet. Det gäller även om hyresgästen är den som orsakat att ohyra uppstått. Om hyresgästen inte orsakat detta, kan hen kräva ersättning för kostnader.

Information om vilket saneringsföretag som hyresvärden anlitar för att utrota skadedjur eller ohyra bör finnas i varje fastighet. Hyresgästen bör kunna kontakta företaget och anmäla behov av sanering utan att behöva gå via dig som hyresvärd.

Förebyggande åtgärder

Det finns många sätt att bekämpa ohyra, en enkel metod är städning. Genom att hålla rent i bostadsutrymmen och lagerlokaler undanröjs födo- och äggläggningsplatser för många insektsarter. Vid större angrepp är rekommendationen att kontakta ett saneringsföretag som anlitas av fastighetsägaren.

Skadedjur, som till exempel råttor och möss, kan undvikas genom att råttsäkra fastigheten, så att gnagarna inte kommer in. Soptunnor ska vara hela och soprummen ska vara svåra att komma in i. Kompostering ska ske i sådana former att råttor och möss inte kan livnära sig på matrester som komposteras.

Tips att tänka på för att förebygga skadedjur och ohyra:

  • Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent så att insekter inte får chans att föröka sig.
  • Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Detsamma gäller för komposter.
  • Tänk på att inte låta något ätbart ligga kvar på marken vid en picknick och plocka upp fallfrukt. Råttor och möss äter det mesta.
  • Reser du utomlands kan du titta igenom dina kläder noga när du packar upp så att du inte fått med dig ovälkomna gäster i bagaget.
  • Du som köper direktimporterade matvaror bör vara uppmärksam på att inga insekter kommer med varorna.

Sanering med bekämpningsmedel

Vid sanering på allmän plats, exempelvis gårdar till förskolor eller på allmänna lekplatser, kan tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden krävas. Är du osäker på om tillstånd krävs, kontakta Samhällsbyggnadskontoret.

Bekämpningsmedel som används vid sanering av skadedjur ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Kontakta oss
Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn