Vilka regler gäller för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser?

Riktlinjer för uteserveringar

Uteserveringar är ett naturligt och omtyckt inslag i Oskarshamns stadsmiljö, och bidrar starkt till en attraktiv atmosfär. För allas trivsel har riktlinjer tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för Tekniska kontoret, Samhällsbyggnadskontoret, Socialförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen.

Här kan du läsa om vilka riktlinjer som finns för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser.

Kontakta oss

Byggavdelningen
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)

Frågor om bygglov
Bygglovshandläggarna har telefontid måndag–torsdag klockan 09.30–11.30 på 0491-887 30.

För frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS med mera
kontakta byggnadsinspektörerna via 0491-880 00.