Vilka regler gäller för att bygga en altan eller uteplats?

Altaner och uteplatser

Om du ska bygga en altan eller en uteplats kan du behöva ansöka om bygglov. Det beror på hur du vill bygga altanen och var på din fastighet den placeras.

  • Du får anordna en skyddad uteplats med en mur eller ett plank inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter
  • Muren eller planket får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.
  • Muren eller planket får inte uppföras närmare tomtgräns än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.

Kontakta oss

Byggavdelningen
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)

Frågor om bygglov
Bygglovshandläggarna har telefontid måndag–torsdag klockan 09.30–11.30 på 0491-887 30.

För frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS med mera
kontakta byggnadsinspektörerna via 0491-880 00.