Vad ska ansökan för bygglov innehålla?

De handlingar som vanligtvis krävs vid ansökan om bygglov är:

 • Blankett - Ansökan om bygglov
 • Blankett - Teknisk beskrivning
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Eventuellt nybyggnadskarta
 • Eventuellt anmälan om kontrollansvarig
 • Eventuellt kontrollplan
 • Eventuellt uppmätningsritning

En situationsplan upprättas på ett kartutdrag. För att beställa ett kartutdrag kan du vända dig till kartavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret.

Vid större åtgärder som t.ex. nybyggnad av en villa krävs en nybyggnadskarta istället för en situationsplan. En nybyggnadskarta kan beställas hos kartavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret.

Enligt plan- och bygglagen ska alltid en kontrollansvarig finnas för varje ärende. Vid ett enklare ärende godtar vi att byggherren själv ser till att åtgärderna blir rätt utförda.

Bra att tänka på:

 • Samtliga handlingar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta. Ritningar ska inte vara på rutat papper, i färg eller 3D.
 • På situationsplanen är det viktigt att ange avstånd till tomtgränser och närstående byggnader.
 • Vid en ombyggnad i bostaden är det viktigt att märka ut vad som är befintligt och vad som är nytt.
 • Vid tillbyggnad ska det tydligt framgå vad som är befintligt och vad som är nytt.
 • Plan-, fasad- och sektionsritningar ska överensstämma med varandra.
 • Det är viktigt att du har tänkt igenom vad du ska bygga innan du lämnar in din ansökan. De handlingar som du har skickat in gäller för ditt bygglovsbeslut. Om du vill göra ändringar måste du skicka in en ny ansökan och få ett nytt bygglov.

Exempelritningar finns på Mittbygge.se

På Mittbygge.se finns tips om vilka dokument som kan behövas beroende på vilken åtgärd du söker lov för.

Kontakta oss

Byggavdelningen
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)

Frågor om bygglov
Bygglovshandläggarna har telefontid måndag–torsdag klockan 09.30–11.30 på 0491-887 30.

För frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS med mera
kontakta byggnadsinspektörerna via 0491-880 00.