Vad får jag bygga utan bygglov och anmälan?

Om du har ett en- eller tvåbostadshus behöver du varken bygglov eller anmälan för att:

Anordna en skyddad uteplats

Du får anordna en skyddad uteplats med en mur eller ett plank med en höjd om max 1,8 inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket från inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande. En mur eller ett plank får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.

Anordna ett skärmtak

Du får anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer. Det du måste tänka på är att skärmtaken tillsammans inte får överskrida 15 kvadratmeter eller placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.

Bygga friggebod

Du får även uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset.

  • Den sammanlagda byggnadsarean för samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter.
  • Den högsta höjden från medelmarknivå till taknock får vara högst tre meter.
  • Tänk på att byggnaderna ska anpassas till omgivningen och att de inte får placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.
  • En friggebod får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.

Observera att det kan krävas andra tillstånd för att uppföra en friggebod, till exempel om byggnaden placeras inom ett strandskyddat område. Är du osäker är du välkommen att kontakta oss innan du börjar bygga.

För områden utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanerat område kan det finnas fler undantag från bygglov och anmälan. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Byggavdelningen
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)

Frågor om bygglov
Bygglovshandläggarna har telefontid måndag–torsdag klockan 09.30–11.30 på 0491-887 30.

För frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS med mera
kontakta byggnadsinspektörerna via 0491-880 00.