Vad är ett startbesked och slutbesked?

Startbesked och slutbesked

En bygglovspliktig åtgärd får inte påbörjas eller tas i bruk innan Samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked respektive slutbesked. Ett startbesked behandlar de tekniska delarna av byggnationen och det är detta beslut som säger att du får börja bygga. Innan du får ett startbesked kan vi ibland behöva kalla dig till ett tekniskt samråd. Det är viktigt att de efterfrågade handlingarna inför ett tekniskt samråd inkommer i god tid före mötet. Under byggnationen kan vi också göra arbetsplatsbesök. När du är klar med byggnationen utfärdar vi ett slutbesked.