När behövs bygglov?

Bygglov krävs bland annat när du ska:

  • bygga en ny byggnad eller anläggning
  • göra en tillbyggnad
  • glasa in en altan
  • ändra en byggnads utseende t.ex. vid insättning, byte eller borttagning av fönster och dörrar samt vid byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • uppföra murar eller plank
  • flytta en befintlig byggnad
  • ändra användningssätt av en byggnad
  • anlägga en parkering

Mer information om bygglov hittar du under rubriken "Bygglov och övriga tillstånd".

Kontakta oss

Byggavdelningen
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)

Frågor om bygglov
Bygglovshandläggarna har telefontid måndag–torsdag klockan 09.30–11.30 på 0491-887 30.

För frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS med mera
kontakta byggnadsinspektörerna via 0491-880 00.