När behöver jag bygglov för att göra en fasadändring?

Inom ett område med detaljplan krävs det bygglov när byggnaden bland annat byter färg, fasadbeklädnad,taktäckningsmaterial, fönster eller dörrar.

Det finns vissa undantag för en- och tvåbostadshus. Ta därför alltid kontakt med Samhällsbyggnadskontoret för information om just din åtgärd kräver bygglov. Vi rekommenderar att skicka in ett foto på byggnaden till sbk@oskarshamn.se så gör vi en bedömning utifrån fotot om bygglov krävs. Det är bra om fotot även visar omgivande byggnader.

Kontakta oss

Byggavdelningen
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)

Frågor om bygglov
Bygglovshandläggarna har telefontid måndag–torsdag klockan 09.30–11.30 på 0491-887 30.

För frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS med mera
kontakta byggnadsinspektörerna via 0491-880 00.