Behöver jag bygglov för murar, plank, staket eller stängsel?

Murar och plank

  • Du behöver ansöka om bygglov för att uppföra en mur eller ett plank.

Bygglovsbefriad skyddad uteplats

  • Du får anordna en skyddad uteplats med en mur eller ett plank inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter
  • Muren eller planket får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.
  • Muren eller planket får inte uppföras närmare tomtgräns än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park med mera), i så fall måste du söka bygglov.

 Staket och stängsel

  • Ett staket kräver inte bygglov om genomsiktligheten är mer än 50 % och höjden inte överstiger 1,10 meter.
  • Ett stängsel som är utformat med maskor, typ "Gunnebostängsel" kräver inte bygglov.

Tänk på att det är bra att få ett medgivande av berörda grannar innan du påbörjar åtgärden. 

Kontakta oss

Byggavdelningen
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)

Frågor om bygglov
Bygglovshandläggarna har telefontid måndag–torsdag klockan 09.30–11.30 på 0491-887 30.

För frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS med mera
kontakta byggnadsinspektörerna via 0491-880 00.